Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen travel info

Medier och demokrati

Lindholmen Science Parks initiativ Media & demokrati har hög aktualitet. Tillsammans med mediabranschen och ledande forskare – nationellt och internationellt – är drivkraften att etablera en gemensam och unik utvecklingsarena. Just med det demokratiska perspektivet i fokus.

Utgångspunkten är den snabba förändring som mediebranschen – press, radio och tv – genomgår. Det handlar om accelerationen av flöden, nya sätta att konsumera, den av digitaliseringen drivna tekniska utvecklingen och behovet av hållbara affärsmodeller. Samtidigt uppstår parallella frågor. En är hur förändringarna påverkar demokratin?

Lindholmen Science Park och representanter från branschen, akademin och andra organisationer jobbar genom initiativet för att skapa en nationell samverkansplattform. Det innebär här och nu att identifiera gemensamma frågeställningar och stimulera utveckling genom experiment och projekt. Genom stöd från Västra Götalandsregionen – både Kulturnämnden och Regionutvecklingsnämnden – är arbetet i gång efter två års förberedelser. Det utgår från mediernas samhälleliga roll som ett kitt och en minsta gemensam nämnare i lokalsamhället.

Under 2016 läggs regeringens Medieutredning fram, ett delbetänkande kom i november 2015. Ett konkret mål är att en samverkans- och utvecklingsplattform med Lindholmen Science Park som neutral bas konkret ska kunna ta frågeställningar från Medieutredningen vidare .

För mer information kontakta:
Martin Holmberg, projektledare Medier & demokrati
Lindholmen Science Park,
+46 (0)705-62 40 93
martin.holmberg@lindholmen.se